Tutti gli Eventi

orto botanico da 19/06/2019 a 31/07/2019
European Spirit of Youth Orchestra da 13/07/2019 a 27/07/2019
porte aperte in unicam da 15/07/2019 a 09/08/2019, da 19/08/2019 a 30/08/2019, da 02/09/2019 a 27/09/2019
porte aperte in unicam da 15/07/2019 a 09/08/2019, da 19/08/2019 a 30/08/2019, da 02/09/2019 a 27/09/2019
porte aperte in unicam da 15/07/2019 a 09/08/2019, da 19/08/2019 a 30/08/2019, da 02/09/2019 a 27/09/2019
Superfluctuations da 02/09/2019 a 04/09/2019
crivelli da 09/09/2019 a 20/09/2019
Tutorato da 10/09/2019 a 20/09/2019
01/10/2019, 16/10/2019, 20/11/2019
01/10/2019, 16/10/2019, 20/11/2019
01/10/2019, 16/10/2019, 20/11/2019